AIDB@IITM

Home

Research

SURVEY

Publications

Talks

People

Alumni

Courses

Projects

Links

CS@IITM


Faculty:

Deepak Khemani

P Sreenivasa Kumar

Narayanaswamy NS

B Ravindran

Students:

PhD

K Bharat Ranjan
Abdul Nizar.M
Rakesh Mohanty

MS

Kevin JF
Nitin Dhiman
Sandeep Kumar
Nitin Kumar
Sairam G V
R Sandhya
B V N Prashant
Rakesh Bangani
Sriram Raghavan
Swapnoneel Roy
Aditya Varun Chadha
K.Bhanu Prakash
G.Rama Krishna
M. Sravanthi
O. Venkata Ravi Kumar
Saritha V.
Minu J.
Sairam G V